Zemědělské obchodní družstvo Habry se nachází v oblasti Českomoravské vrchoviny v okrese Havlíčkův Brod. Přírodní podmínky jsou zde typické pro vrchovinu,  pozemky  se nacházejí v nadmořské výšce 450- 500 metrů.Obhospodařujeme 1792 hektarů zemědělské půdy, z toho 1592 hektarů orné půdy a 200 hektarů trvalých travních porostů.

ZOD Habry se zabývá:

  • Prodejem produktů rostlinné a živočišné výroby
  • Zajišťováním traktorové dopravy
  • Poskytováním zemědělských služeb (provádíme veškeré polní mechanizované práce)
  • Zajišťováním stravování v závodní jídelně pro veřejnost (jídelní lístek)

 

> Aktuality: