Pozvánka

Představenstvo Zemědělského obchodního družstva Habry si Vás tímto dovoluje pozvat na členskou schůzi Zemědělského obchodního družstva Habry, Sportovní 452, 582 81 Habry, IČO 00122319, která se bude konat v Habrech dne 21.10.2022 v 9.00 hodin v závodní jídelně.

Program:

1. Zahájení a oznámení o účasti
2. Jmenování zapisovatele, ověřovatelů zápisů a sčitatele hlasů
3. Zpráva o činnosti kontrolní komise
4. Výroční zpráva představenstva za rok 2021
5. Hospodaření za rok 2021, schválení roční účetní závěrky, rozdělení zisku
6. Diskuze
8. Rekapitulace jednání členské schůze

Celá pozvánka ke stažení zde: Pozvánka na výroční členskou schůzi

Pozvánka

Vzhledem k tomu, že členská schůze Zemědělského obchodního družstva Habry konaná dne 21.10.2022 nebyla usnášení schopná, dovoluje si Vás představenstvo Zemědělského obchodního družstva Habry v souladu s čl. 13, odst.12 stanov družstva pozvat na náhradní členskou schůzi Zemědělského obchodního družstva Habry, Sportovní 452, 582 81 Habry, IČO 00122319, která se bude konat v Habrech dne 16.11.2022 v 10.00 hodin.

Program:

1. Zahájení a oznámení o účasti
2. Volba zapisovatele,jmenování ověřovatelů zápisů a sčitatele hlasů
3. Zpráva o činnosti kontrolní komise
4. Výroční zpráva představenstva za rok 2021
5. Hospodaření za rok 2021, schválení roční účetní závěrky, rozdělení zisku
6. Diskuze
8. Rekapitulace jednání členské schůze

Celá pozvánka ke stažení zde: Pozvánka na výroční členskou schůzi

Oznámení

Dle rozhodnutí představenstva Zemědělského obchodního družstva Habry oznamuje, že ke dni 31.3.2023 bude ukončena činnost jídelny ZOD Habry. Ke stažení zde.

Pozvánka

Představenstvo Zemědělského obchodního družstva Habry si Vás tímto dovoluje pozvat na členskou schůzi Zemědělského obchodního družstva Habry, Sportovní 452, 582 81 Habry, IČO 00122319, která se bude konat v Habrech dne 5.11.2021 v 9.00 hodin v závodní jídelně.

Program:

1. Zahájení a oznámení o účasti
2. Jmenování zapisovatele, ověřovatelů zápisů a sčitatele hlasů
3. Zpráva o hospodaření družstva a činnosti představenstva
4. Schválení roční účetní závěrky za r. 2020
5. Diskuze
6. Rekapitulace jednání členské schůze
8. Závěr

Celá pozvánka ke stažení zde: Pozvánka na výroční členskou schůzi