Pozvánka

Představenstvo Zemědělského obchodního družstva Habry si Vás tímto dovoluje pozvat na členskou schůzi Zemědělského obchodního družstva Habry, Sportovní 452, 582 81 Habry, IČO 00122319, která se bude konat v Habrech dne 5.11.2021 v 9.00 hodin v závodní jídelně.

Program:

1. Zahájení a oznámení o účasti
2. Jmenování zapisovatele, ověřovatelů zápisů a sčitatele hlasů
3. Zpráva o hospodaření družstva a činnosti představenstva
4. Schválení roční účetní závěrky za r. 2020
5. Diskuze
6. Rekapitulace jednání členské schůze
8. Závěr

Celá pozvánka ke stažení zde: Pozvánka na výroční členskou schůzi

Pozvánka

Představenstvo Zemědělského obchodního družstva Habry si Vás tímto dovoluje pozvat na členskou schůzi Zemědělského obchodního družstva Habry, Sportovní 452, 582 81 Habry,IČO 00122319, která se bude konat v Habrech dne 9.10.2020 v 9.00 hodin v závodní jídelně.

Program:

1. Zahájení, jmenování zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu, volební komise a sčitatelů hlasů
2. Volby orgánů družstva
3. Zpráva o hospodaření družstva a činnosti představenstva
4. Schválení roční účetní závěrky za r. 2018 a za r. 2019
5. Rozhodnutí o námitkách člena proti rozhodnutí představenstva družstva o vyloučení z členství v družstvu
6. Připomínky a návrhy členů družstva, návrh kontrolní komise na změnu stanov, diskuze
7. Rekapitulace jednání členské schůze
8. Závěr

Celá pozvánka ke stažení zde: Pozvánka na výroční členskou schůzi

Zemědělské obchodní družstvo Habry, Sportovní 452, Habry, 582 81, IČ 00122319

Představenstvo Zemědělského obchodního družstva Habry si Vás tímto dovoluje pozvat na členskou schůzi Zemědělského obchodního družstva Habry, IČO 00122319, která se bude konat dne 28.6.2019 v závodní jídelně ZOD Habry. Prezence členů je od 12 hodin do 13 hodin. Jednání bude zahájeno ve 13 hodin.

Zemědělské obchodní družstvo Habry, Sportovní 452, Habry, 582 81, IČ 00122319

Představenstvo Zemědělského obchodního družstva Habry si Vás tímto dovoluje pozvat na členskou schůzi Zemědělského obchodního družstva Habry, IČO 00122319, která se bude konat dne 22.6.2018 v závodní jídelně ZOD Habry. Prezence členů je od 12 hodin do 13 hodin. Jednání bude zahájeno ve 13 hodin.