- Stravování v závodní jídelně

Jídelní lístek na aktuální měsíc

Obědy si můžete přihlásit u paní Karlové na telefonním čísle 731 501 766. Cena obědů je od 1.6.2022 stanovená následovně:

zaměstnanci a důchodci: 56 Kč za oběd
cizí strávníci: 110 Kč za oběd

- Pronájem prostor jídelny

Sál jídelny je možné pronajmout na pořádání školení, kongresů, svateb či oslav narozenin. Cena domluvou.