Zemědělské obchodní družstvo Habry se nachází v oblasti Českomoravské vrchoviny v okrese Havlíčkův Brod. Přírodní podmínky jsou zde typické pro vrchovinu, pozemky se nacházejí v nadmořské výšce 450- 500 metrů. Obhospodařujeme 1792 hektarů zemědělské půdy, z toho 1592 hektarů orné půdy a 200 hektarů trvalých travních porostů.

Během své existence prošlo družstvo řadou změn. Původní JZD Habry vzniklo 21.března 1959 schválením rady ONV v Chotěboři. Časem se rozrostlo, ke dni 1.1.1975, sloučením družstva v Chrtníči a družstva JZD Mír se sídlem v Rybníčku. V roce 1992 se družstvo transformovalo na dnešní zemědělské obchodní družstvo, kde mají majetkovou účast jeho členové.

V průběhu historie se družstvo mimo zemědělské výroby zabývalo i řadou dalších aktivit. Mělo vlastní stavební skupinu, hojně se využívala i truhlářská dílna. Proti dnešku mělo družstvo rozšířenou i živočišnou výrobu, kde se zabývalo chovem prasat.

V současné době se zabýváme jak rostlinnou, tak živočišnou výrobou zaměřenou na výrobu mléka a hovězího masa a poskytováním drobných služeb. Naše aktivity se přizpůsobily současné době a soustředí se na výrobu rostlinných pelet a provoz nově otevřené bioplynové stanice.