V pátek 30.5.2014 uspořádalo ZOD Habry pro žáky haberské základní školy Den otevřených dveří na bioplynové stanici a prostor chovu hovězího dobytka v Rybníčku.

Představenstvo Zemědělského obchodního družstva Habry Vás zve na členskou schůzi, která se koná 6.6.2014 v závodní jídelně ZOD Habry.Prezence členů je od 9,00 hodin do 10,00 hodin.Jednání bude zahájeno v 10,00 hodin.