Pozvánka

Představenstvo Zemědělského obchodního družstva Habry si Vás tímto dovoluje pozvat na členskou schůzi Zemědělského obchodního družstva Habry, Sportovní 452, 582 81 Habry,IČO 00122319, která se bude konat v Habrech dne 9.10.2020 v 9.00 hodin v závodní jídelně.

Program:

1. Zahájení, jmenování zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu, volební komise a sčitatelů hlasů
2. Volby orgánů družstva
3. Zpráva o hospodaření družstva a činnosti představenstva
4. Schválení roční účetní závěrky za r. 2018 a za r. 2019
5. Rozhodnutí o námitkách člena proti rozhodnutí představenstva družstva o vyloučení z členství v družstvu
6. Připomínky a návrhy členů družstva, návrh kontrolní komise na změnu stanov, diskuze
7. Rekapitulace jednání členské schůze
8. Závěr

Celá pozvánka ke stažení zde: Pozvánka na výroční členskou schůzi