Zemědělské obchodní družstvo Habry, Sportovní 452, Habry, 582 81, IČ 00122319

Představenstvo Zemědělského obchodního družstva Habry Vás zve na členskou schůzi, která se koná 12.6.2015 v závodní jídelně ZOD Habry. Prezence členů je od 12 hodin do 13 hodin. Jednání bude zahájeno ve 13 hodin.

Program jednání:

  1. Zahájení a oznámení o účasti
  2. Volba zapisovatele, jmenování sčitatelů, ověřovatelů zápisu
  3. Výroční zpráva představenstva za rok 2014
  4. Hospodaření za rok 2014, schválení účetní uzávěrky, rozdělení zisku
  5. Diskuse
  6. Rekapitulace jednání členské schůze

Na účast se těší představenstvo ZOD Habry.

S podklady pro jednání členské schůze se můžete seznámit v pracovních dnech v sídle ZOD Habry.

Po skončení členské schůze Vás zveme na občerstevní a posezení při hudbě se zaměstnanci družstva.

Svoz na schůzi je zajištěn techniky: Frýdnava 12:00
  Rybníček 12:10
  Leškovice    12:20
  Chrtníč 12:30

Pokud se členské schůze nechcete nebo nemůžete zúčastnit,využijte prosím možnosti udělit plnou moc jiné osobě. Svolání náhradní členské schůze nutné v případě, že by členská schůze dne 12.6.2015 nebyla usnášení schopná, by představovalo nemalé náklady.
Děkujeme za pochopení.