V pátek 5. prosince uspořádalo ZOD Habry Vánoční Mikulášskou besídku pro zaměstnance a bývalé zaměstnance ZOD Habry.

Na besídce vystoupily děti z Mateřské a Základní školy Habry. Dále k poslechu zahrálo akordeonové duo Neřeš to a na varhany p. Kubát. Doufáme, že se besídka všem zúčastněným líbila.

Níže si můžete prohlédnout fotografie z besídky.