V pátek 6. června 2014 se uskutečnila výroční členská schůze ZOD Habry. Po skončení schůze byla slavnostně otevřená bioplynová stanice Rybníček, jejíž dveře se zároveň otevřely veřejnosti.

 

Slavnostní zahájení provozu BPS Rybníček provedl senátor ing.Veleba. Poté následovaly jednotlivé prohlídky s odborným výkladem, který obstaral generální dodavatel BGS Biogas. O prohlídky bioplynové stanice byl velký zájem. Na den otevřených dveří se sešlo cca 500 lidí, které zajímala tato technologie výroby elektrické energie a kteří se zároveň mohli přesvědčit o výhodách a bezpečnosti této technologie. Na akci bylo zajištěno bohaté občerstvení a náladu zlepšoval hudební doprovod p.Kubáta.