Představenstvo Zemědělského obchodního družstva Habry Vás zve na členskou schůzi, která se koná 6.6.2014 v závodní jídelně ZOD Habry.Prezence členů je od 9,00 hodin do 10,00 hodin.Jednání bude zahájeno v 10,00 hodin.

Program jednání:

  1. Zahájení a oznámení o účasti
  2. Volba zapisovatele,jmenování sčitatelů,ověřovatelů zápisu
  3. Změna stanov družstva
  4. Výroční zpráva představenstva za rok 2013
  5. Hospodaření za rok 2013,schválení účetní uzávěrky,rozdělení zisku
  6. Diskuse
  7. Rekapitulace jednání členské schůze

Na účast se těší představenstvo ZOD Habry.

S podklady pro jednání členské schůze se můžete seznámit v pracovních dnech v sídle ZOD Habry.

Po ukončení členské schůze Vás zveme na oběd a poté na „Den otevřených dveří BPS Rybníček“,kde bude možnost občerstvení a posezení při dobré hudbě.

Svoz na schůzi je zajištěn autobusem : Frýdnava 9,00 hodin
  Rybníček 9,10 hodin
  Leškovice    9,15 hodin
  Chrtníč 9,30 hodin

Rozvoz po skončení schůze zajištěn autobusem.

Pokud se členské schůze nechcete nebo nemůžete zúčastnit,využijte prosím možnosti udělit plnou moc jiné osobě. Svolání náhradní členské schůze nutné v případě, že by členská schůze dne 6.6.2014 nebyla usnášení schopná,by představovalo nemalé náklady.
Děkujeme za pochopení.